piektdiena, 2011. gada 30. decembris

Pārdomas par Ziemassvētkiem

Pagājis gandrīz mēnesis, bet manā blogā neviena ieraksta... kur biju pazudusi? Bet, protams, ka zem milzīgā pašdarināto Ziemassvētku dāvanu kalna! Šajos Ziemassvētkos tāpat kā iepriekšējos visus, patiešām, VISUS savus mīļos iepriecinājām ar pašu rokām gatavotām dāvanām!
Šī gada bilance ir šāda:
- ir uzmeistarotas 7 dažādas šalles (1 adīta, 2 tamborētas, 4 šūtas);
- uzšūtas 12 ziedu piespraudes;
- uzšūtas divas mazas somiņas, divas burvīgas matu lentas un divas skaistas krelles divām vēl burvīgākām mazām princesēm (kurām pēdējā laikā vajag, lai dāvanas būtu identiskas, citādāk izvēršas kašķis :D );
- ar tekstilkrāsām apgleznoti divi krekli opīšiem;
- mans mazais puika tika arī pie jaunas mazas rotaļlietas savas mazās motorikas attīstībai;
- kādu vakaru mājās izvērtām pavisam īpašu bērnu fotosesiju, lai vecvecākus svētkos varētu iepriecināt ar smaidīgām un priecīgām mazbērnu bildēm;
- mūsu tētis katrai dāvanai uztaisīja kastīti, no kartona, kuru iepriekš ar bērniem bijām apzīmējuši;
- un kopā ar meitu mēs pagatavojām apmēram 40 dažādus eglīšu rotājumus, kurus dāvinājām gandrīz katram, ko izdevās sastapt šajā Ziemassvētku laikā!

Ir patiešām labi pastrādāts pirmssvētku laikā! Diemžēl neko no tā visa man nav izdevies nobildēt :( Ir jau lietas, ko vēl var paspēt un to noteikti arī izdarīšu un atrādīšu te vēlāk!

Tieši pirms Ziemassvētkiem arī es pastā sagaidīju mazu mīļu filca lācīti no Agitas Ineses izvērstajā Ziemassvētku dāvanu apmaiņas pasākumā! Paldies Tev Agita par burvīgo dāvanu! Diemžēl lācītis arī vēl tikai gaida savu fotosesiju, jo mūsmājās tas nav tā vienkārši "knips" un gatavs! Pie mums tiek stellētas augšā gaismas, meklēts labākais fons, nobildētas vismaz 10 bildes un tad meklētas tās labākās :) Bet tieši tikai tāpēc man ir iespēja jūs iepriecināt ar patiešām labām bildēm!

Mēs piedalījāmies arī Kids Gazette bērnu apsveikumu apmaiņā! Un kopā ar burvīgo lācīti no pasta atnesām mājās fantastisku muzikālo kartiņu no Dominika! Janīna Tev, Dominik, saka vissirsnīgāko paldies! Mēs ļoti ceram, ka arī Tu esi saņēmis mūsu zīmēto kartiņu, jo aiznesām to uz pastu labu laiciņu pirms svētkiem!

Mm, un jā! Esmu jums parādā rakstu par to kā mēs 24 dienas gaidījām Ziemassvētkus! Te solīju, ka pastāstīšu par katras dienas aktivitāti, bet esmu pastāstījusi tikai par pirmajām divām :( Man jāsavelk gali kopā (jāatceras, ko katru dienu darījām), jāuztaisa dažas bildes un tad kādā no pirmajām jaunā gada dienām apsolos atgriezties šeit ar atskaiti :)

Un vēl šogad svētkos es pagatavoju kādu mazu dāvaniņu pavisam svešai meitenītei... Kad mēs ar mazo puiku bijām slimnīcā, tad mani ļoti sāpināja fakts, ka turpat kopā ar mums bija kāda pavisam maza meitenīte viena pati... Un tas man galīgi neiziet ārā no prāta, tāpēc nolēmu viņu iepriecināt ar mazu pārsteigumu svētkos! Toreiz man pavisam nejauši izdevās noskaidrot, ka viņa dzīvo Iļģuciema sieviešu cietumā un, nezinot neko vairāk kā viņas uzvārdu, man tomēr izdevās atrast iespēju kā nogādāt viņai dāvaniņu! Es ceru, ka viņa dāvaniņu ir saņēmusi un ka tā viņai patīk!
Es uzšuvu mazu zilonīti, matu lentu un krelles, ar ko pucēties!


Tāda nu lūk ir manu padarīto darbu atskaite!

Kā mēs nosvinējām svētkus?
Ziemassvētku vakarā mēs apciemojām mana vīra mammu, māsu un krustmeitiņu, bet pašos Ziemassvētkos ciemojāmies pie maniem vecākiem... Abas dienas bijām baznīcā!
Un te nu lūk man jau vairākus gadus rodas juceklis galvā... Jo esot baznīcā pārņem tas īstais Ziemassvētku miers un prieks, ka Dieva dēls, mūsu Pestītājs, ir dzimis! Bet atnākot mājās to mieru tik strauji sagrauj svētku komercializētā puse  - ar piebāztiem vēderiem un dāvanu kalniem, kur viena par otru ir košāka, spožāka un dārgāka, ļoti ātri aizmirstot par to, ka tā vislielākā, visdārgākā un vissvētīgākā dāvana šajos svētkos ir Jēzus Kristus, kas Lieldienās piesists pie krusta ir nomiris par MŪSU grēkiem!
Visus šos gadus es domāju, ka man gribētos salauzt saviem bērniem šo stereotipu par dāvanu svētkiem. Es nesaku, ka nevajag dāvanas. Dāvanas vajag un bērniem jo īpaši! Bet gribētos šos svētkus svinēt nesteidzīgi, vairāku dienu garumā. Varbūt pie vainas ir tas, ka mēs skrienam no mājas uz māju un mēģinām paspēt neiespējamo... Bet man gribētos tā lēnām izkurināt lauku māju, nesteidzīgi uzņemt visus savus mīļos ciemos un svinēt tā lēnām, nesteidzīgi, ar lūgšanu, ar dziesmām, jā, arī ar dāvanām (bet iepriecinot nevis ar visām dāvanām uzreiz, bet tā lēnām, visu svētku dienu garumā). Un pats galvenais, Ziemassvētku vakarā atgriežoties mājās no baznīcas, to mieru, prieku un labo vēsti saglabāt un paturēt visu svētku laiku! Un pat uz mirkli neaizmirst, ka šodien mūsu mājās mēs svinam Jēzus Kristus Dzimšanas svētkus!


*Almost a month is gone, but no new entries in my blog... where I was lost? Of course, under the big mount of handmade Christmas gifts! This year, same as the last one, we made on our own special gifts to EVERYONE we love! 
This year’s balance:
-          I have made 7 different scarves (1 knitted, 2 crocheted, 4 sewed);
-          Have sewn 12 flower brooch;
-          Have sewn two little purses, two adorable headbands and two beautiful necklaces for two wonderful princesses (whose need identical gifts otherwise we have quarrel at home :D)
-          With textile colors painted two T-shirts for grandpapas;
-          My little boy got a new toy for working on fine motor skills;
-          One evening we made very special children photo shoot for making smiling and joyful pictures for grandparents;
-          Our dad made gift boxes from children painted paper;
-          And together with daughter we made about 40 Christmas tree ornaments which we gave to everyone we met during Christmas time!We have made a good work during Christmas waiting time! Unfortunately I haven’t made any pictures of all that :( There are things I still can make a picture and that I will definitely do and show you later!

Just before Christmas I got a present in post – beautiful small felt bear from Agita in Ineses organized Christmas present exchange! Thank You, Agita for the beautiful present! Unfortunately also the bear waits for photo shoot, because in our home it isn’t that simple “knips” and ready! In our home we put the lights, choose the best background, make at least 10 photos and then look for the best one :) But only therefore I have this option to make you happy with beautiful pictures!

We took part as well in Kids Gazette children greeting card exchange! And together with felt bear took home from post office wonderful music card from Dominik! Janīna says thanks to you, Dominik! We hope that you also have got our card!

Mm, and yes! I owe you a story how we 24 days waited Christmas! I promised you here that I will tell about each day’s activity, but I have written only about first two:(  I have to make both ends meet (have to remember what we did each day), have to make same pictures and then in one of the first new year’s days I promise to come back here with a report :)

And more, this year I made a special gift for one small girl I don’t know… When I was at hospital with my little boy, I was really hurt that there was one really little girl alone… And I was thinking about that a lot, so I decided to make a present for her! I knew only her family name and the fact that she is living in a woman prison and in spite of that I found a possibility how to deliver a present for her! I hope she has got her little surprise and I hope she likes it! I sew for her a small elephant, headband and necklace!

That is my report about things I have done!

How we celebrated Christmas?

On Christmas Eve we visited my husband’s mum, sister and niece, but on Christmas day we were at my parents’ house… Both days we were in Church!

And here I have mess in my head for several years now… Because while being in church we get that real Christmas calm and joy, that the Son of God, our Redeemer, is born! But after coming back home this peace is so quickly destroyed by the commercial side of Christmas – with full stomach and mounts of presents, where each is brighter, prettier and more expensive than another… very fast forgetting that the biggest, the most expensive and the most blessed present in this holiday is Jesus Christ, which in Easter knocked by the cross has died for OUR sins!

All those years I have thought that I would like to break that “Christmas = lot of presents” stereotype for my children. I don’t say - no presents. Presents we need and children more! But I would like to celebrate Christmas slowly. Maybe the mistake is that we run through the Christmas and try to manage impossible… But I would like to heat slowly our country house, to receive slowly all our beloved guests and celebrate slowly, without any hurry, with prayer, with songs, yes, as well with presents (but giving presents not all at once but slowly several days long). And the most important, coming home from church on Christmas Eve that piece, joy and good message try to keep and retain all Christmas time! And even for a second not to forget that today in our house we celebrate the birth of Jesus Christ!


piektdiena, 2011. gada 2. decembris

Diena nr.1 & 2

Stāstot par mūsu šī gada Adventes kalendāru apsolīju, ka savu iespēju robežās pastāstīšu par tām aktivitātēm, kas ik nakti iekrīt mūsu adventes kalendāra mazajās kabatiņās! Nu tad sākam! :)Diena nr.1
Mūsu adventes kalendāram kabatiņas ir ļoti mazas. Tik mazas, ka pat parastu Laimas konfekti ir grūti ielikt nepamanītu... Tāpēc mēs pirmajā Ziemassvētku gaidīšanas dienā kopīgi uztaisījām kastīti, aizslēdzamu ar mazu piekaramo atslēdziņu, kurā tad turpmāk ik nakti rūķīši ieliks kādu mazu pārsteigumu! Bet kastītes atslēgu katru rītu varēs atrast Adventes kalendāra kabatiņā! Sarežģīti? Jā, es zinu, bet nekā citādāk nespēju izdomāt, kā ikdienas aktivitāti savienot ar Adventes kalendāru...


Diena nr.2
Šodien mums bija tāda iesildīšanās diena, turklāt man pašai vēl bija uz dažām stundām jāaizskrien līdz darbam, tāpēc šodien kastītē mēs atradām kaut ko vienkāršu - interesantas krāsojamās lapas! Šādas un vēl daudzas citas interesantas un jautras krāsojamās lapas var atrast šeit!

* When I wrote about our Advent calendar for this year, I promised to tell about every day activities we do in this Christmas waiting time! So can we start?
Day 1
Our Advent calendar has very small pockets. So in the first day of Christmas waiting time we made together a small box, locked with a small key where further then every night will fall in a small surprise! But the key every morning will be in the pocket of Advent calendar! Difficult? Yes, I know! But I couldn't find a better solution how to link Advent calendar and every day's activities together...
Day 2
Today we had like a warm-up day... besides I had to go to work for some hours, therefore today we found something simple in the box - interesting coloring pages! These and more other interesting coloring pages you can find here!


 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...